Sant Salvador de Gerb (Os de Balaguer)

Aquesta antiga església parroquial, juntament amb el castell de Gerb, era situada al lloc anomenat Gerb Vell, situat al cim del turó a la falda del qual s’assenta l’actual població. L’esment documental més antic que es coneix de Sant Salvador data de l’any 1082, i es tracta d’una escriptura de donació de béns per la qual el comte Ermengol IV d’Urgell cedí a Mir Arnau un conjunt de béns immobles situats dins el terme del castell de Gerb; segons aquest document, entre els béns cedits pel comte figura la “torre Roja”, la qual afrontava per una banda “..in alodio Sancti Salvatoris..”. Nou anys...