Sant Salvador del Vilot d’Alberola (Os de Balaguer)

Situació

Un aspecte de l’absis i el parament del mur nord d’aquesta malmesa església.

ECSA - M. Davín

Les ruïnes de l’església de Sant Salvador són dins el recinte de l’antic vilatge del Vilot d’Alberola. Per a arribar-hi cal seguir el mateix itinerari que s’ha indicat en la monografia precedent. (JAA)

Mapa: 32-13(327). Situació: 31TCG067450.

Història

L’església parroquial del primitiu assentament d’Alberola fou cedida a l’abadia de Sant Pere d’Àger abans del 1179. En aquest sentit, l’“ecclesiam de Alberola cum pertinentiis suis” figura esmentada entre els béns...