Santa Maria del castell de Tragó (Os de Balaguer)

Situació

Façana meridional d’aquesta capella situada al turó que s’alça sobre el poble de Tragó, on hi ha les restes del castell.

ECSA - M. Davín

La capella del castell de Tragó és a mig aire del turó que domina el poble de Tragó pel N, i on hi ha les escasses restes subsistents del seu castell. L’itinerari per a arribar-hi és el mateix que s’ha indicat en la monografia anterior. (JAA)

Mapa: 32-13(327). Situació: 31TCG020468.

Història

No s’han localitzat, fins a l’actualitat, notícies històriques documentals que es refereixin directament a la capella de Santa Maria...