Santa Maria de Montessor (Os de Balaguer)

Situació

Vestigis d’aquesta església, amb el que resta de la volta i del mur de ponent.

ECSA - J.A. Adell

Les restes de l’església de Montessor són al costat dels vestigis del castell del mateix nom, al lloc conegut com els Castellassos, o els Picons d’Os, on hi ha altres restes de poblament medieval. Per a arribar-hi cal seguir el mateix itinerari que en la monografia precedent. (JAA)

Mapa: 32-13(327). Situació: 31TCG045445.

Història

Aquesta església estigué, a l’edat mitjana, sota el domini de l’abadia d’Àger. Consta, per una escriptura de donació datada el 1104...