Sant Sadurní de Gerb (Os de Balaguer)

Una de les primeres mencions documentals de Sant Sadurní, al terme de Gerb, figura en una escriptura de l’any 1082, per la qual el comte Ermengol IV d’Urgell donà a Mir Arnau tot un seguit d’alous i altres béns immobles situats dins la demarcació castral de Gerb; una d’aquestes donacions, en concret una almúnia situada a la riba del Segre, confrontava segons el document, “..de una part in alod de Sancti Saturnini..”. Amb posterioritat, el mateix comte feia donació al monestir de Sant Serni de Tavèrnoles l’any 1091 d’un lloc sota l’edificació més alta del castell de Gerb perquè l’abat, Pere...