Castell de Brufaganya (Pontils)

L’antic lloc de Brufaganya es trobava al peu del santuari de Sant Magí. La primera dada documental del castell d’aquest indret se situaria entre els anys 1072 i 1095 quan el vescomte de Girona, Guerau Ponç, reté homenatge de fidelitat als comtes de Cerdanya, Guillem i Sança, pel dit castell de Brufaganya.

Desconeixem els mecanismes de transmissió de la propietat dels comtes de Cerdanya a la família Cervelló, però es té notícia que el lloc i castell de Brufaganya, segons un document del 1168, eren en mans d’aquesta nissaga; segons l’esmentada escriptura, en testar Guillem de Cervelló, va...