Castell de Rocamora (Pontils)

L’antic terme de Rocamora és situat a la banda oriental del municipi, a l’inici de la vall de Sant Magí. Aquest indret no apareix documentat fins l’any 1168, que Guillem de Cervelló, en el seu testament, deixà al seu fill Guillem els drets que tenia en diversos llocs, entre els quals hi havia el de Brufaganya i Rocamora, tot especificant que d’aquest darrer indret li deixava tan sols la tercera part dels seus drets amb la condició que aquesta part li fos donada després de la mort del seu germà Ramon. També la nissaga dels Clariana posseïa drets al terme del castell de Rocamora, atès que l...