Castell de Cerc (Alàs i Cerc)

El lloc de Cerc és conegut des del segle IX (863) i el terme i la vall apareixen documentats repetidament en els segles següents, sovint amb la denominació de Orsianne o Ursianno. Del castell de Cerc, avui desaparegut, hi ha poques notícies. Consta que l’any 1086 era de Pere Udalard, el qual féu testament i el deixà al seu fill. Més tard, el terme de Cerc apareix sota la jurisdicció del capítol de la Seu.