Santa Coloma de la Bastida d’Hortons (Alàs i Cerc)

Una de les primeres mencions de l’església de Santa Coloma data del 941, com a límit d’unes propietats territorials venudes pels esposos Miró i Matilde al bisbe Radulf d’Urgell situades al terme de l’antiga vila de Nocolo pel preu de cent sous; l’escriptura especifica que una de les afrontacions de les susdites propietats llindava amb “Sancta Columba cuius baselika fundata est in villare Ortones”. A part aquesta notícia, la parròquia de Sancta Columba és mencionada en l’acta de consagració de la catedral de la Seu d’Urgell.

Són freqüents al llarg del segle XI les referències documentals al...