Castell de la Bastida d’Hortons (Alàs i Cerc)

El lloc d’Hortons ja és documentat des del segle X. El mot bastida no li fou afegit fins a una data més tardana, possiblement l’inici del segle XIII. El 1228 el castell d’Hortons (el document explicita que era de construcció recent) fou lliurat per Arnau de Castellbò i Roger Bernat de Foix en feu perpetu a Bernat de Vinchera. Igualment fou objecte de permuta en el pariatge del 1278.

La bastida d’Hortons fou part integrant del vescomtat de Castellbò, dins el quarter de Castellciutat.

Actualment no hi ha restes perceptibles de la construcció en el poble. Tanmateix, hi ha diverses cases amb...