Sant Esteve d’Alàs (Alàs i Cerc)

La notícia més antiga que esconeix relativa a la vila d’Alàs data de l’any 878, que es permutà una terra a la vila d’Elasso. À partir d’aquí els esments sobre el lloc i les seves esglésies es repeteixen amb inusitada abundància al llarg dels segles X, XI i XII. Gràcies a aquesta es coneixen, a més, un ampli ventall de topònims vinculats al terme d’Alàs, com ara Saltello (878), Maurelianos (982), Baltingano o Batignano (984), Costarodam (984), Redonello (1013), Elasso Calvo (942), Paradis (1013), de la Font (1025), Margaxano (1042), Fontanelles (1045), Planas (1065), Cruces (1074).

L’any 988...