Sant Vicenç d’Artedó o Ortedó (Alàs i Cerc)

El primer esment de la vila d’Artedó data de l’any 902, en la venda d’una terra. Altres notícies relatives al lloc o terme d’Artedó són dels anys 929, que foren comprades unes terres situades al terme per part d’Ermemir, vescomte; de l’any 982, en què es documenta la serra d’Artedó, com a límit, a migdia, de la vila d’Alàs; o dels anys 1039, 1055, 1070 o 1087.

El lloc era domini de la canònica de Santa Maria de la Seu d’Urgell. En el llibre de la dècima del 1391, inclosos al deganat d’Urgellet, estan relacionats el capellà d’Artedó i el seu rector. Bernat Roger, beneficiat de Sant Mateu.

L...