Sant Nazari de Cerc (Alàs i Cerc)

L’església de Sant Nazari de Cerc és esmentada l’any 1063 en el testament de Guitard Bernat, que deixà una vinya i dues unces d’or per signum a Sant Nazari; en el mateix document deixà l’alou de Cerc “cum ipsa ecclesia de Sancti Nazarii, de termino de Alasso usque ad Ventinax vel in Siger” al seu fill i a la seva muller, i, després d’ells, a la canònica de Santa Maria de la Seu. La publicació sacramental d’aquest testament fou jurada sobre l’altar de l’església de Sant Nazari, fundada a la vila de Cerc. Pocs anys després, el 1066, el bisbe Guillem i els canonges de Santa Maria de la Seu donaren a Guillem i a la seva muller un alou al terme de Sant Just de Cerc, alou que inclou l’església de Sant Nazari, amb les seves cases, horts i terres, que limitava per llevant amb Alàs, a migdia amb el castell de l’Aguda, a ponent amb la vila de Nocholono, i al N amb la vila de Semontis.