Castell de la Llena (Lladurs)

Era situat vora l’església parroquial del mateix lloc, però no se’n conserven ni ruïnes. Ben altrament, són relativament abundants les notícies documentals que en tenim des del segle XI. L’any 1050 fou donat pel comte d’Urgell Ermengol V a Joquetz Guillem. Uns anys després, el 1087, Bernat Gispert el traspassava a Guillem Gispert i a la seva muller Godlèn. Aquest matrimoni i el seu fill Babot, l’any 1106, signaven una convinença amb Santa Maria de Solsona, en virtut de la qual havien de posseir el castell de la Llena en feu de la canònica solsonina mentre visquessin; i, havent mort...