Santa Maria de Puig-redon (Lladurs)

Situació

Exterior de l’església des de ponent, part refet a posteriorment.

L. Prat

Aquesta església és situada dins el terme parroquial de Montpolt i a l’extrem sud-occidental del municipi de Lladurs, al mas Puig-redon o Porredon.

Mapa: 291M781. Situació: 31TCG676577.

Per anar-hi des de Solsona estant, s’ha d’agafar la carretera de Bassella fins a Querol (12,500 km). Un cop a Querol, cal emprendre el camí, degudament senyalitzat, que duu a Montpolt i a Massarrúbies; hom el deixarà al cap de 4,700 km, punt en el qual es trobarà a mà esquerra un trencall que porta a Puig-redon. Hi ha un senyal que indica que aquesta casa es troba a 2,300 km. L’església, emperò, es trobarà abans, a 1,700 km a mà dreta del camí. Resta a les seves envistes la casa de Puig-redon. Hom pot accedir al seu interior tot manipulant el forrellat de la porta.

Història

No es coneixen notícies directes o indirectes, sobre aquesta església, relatives als segles medievals.

D’època posterior, per la consueta parroquial de Montpolt de l’any 1778, sabem que la de “Puigrodon” era una de les esglesioles que hi havia a la parròquia, i que no tenia categoria de sufragània. El rector de Montpolt hi anava a dir missa cada any el dia 25 de març, festa de l’Anunciació.

L’any 1855, el rector de Montpolt, Miquel Xixons, assenyalava el mateix, i remarcava que era sota l’advocació de la Mare de Déu de l’Anunciació, encara avui vigent.

Església

Es tracta d’un edifici d’una nau de planta rectangular, coronat a llevant per un absis semicircular. De la construcció romànica resta bàsicament l’absis; els murs laterals i el frontis són posteriors. Totes dues parts es distingeixen bé pel tipus de parament: el de l’absis i dels extrems dels murs laterals amb els quals s’uneix és de carreus grossos ben picats, escairats i posats formant filada; el de la resta de l’edifici és de factura molt més matussera, amb pedres desbastades i força més irregulars. El mur de tramuntana, a 1 m del seu extrem de llevant, és rebotit a l’entorn de la unió entre la part romànica i la posterior.

Un detall de l’absis amb la finestra que el perfora, coberta amb un bloc de pedra monolític.

L. Prat

L’absis té centrada una finestra de doble esqueixada —cegada a l’interior—, amb arc de mig punt tallat en un carreu rectangular. Alhora, a diferents carreus del mateix absis hi ha picada una creu, possible senyal del picapedrer. La coberta de l’edifici és de dos vessants, i versemblantment fou rebaixada.

La porta d’accés a l’església es troba actualment a ponent. L’interior de la nau ha estat cobert amb embigat de fusta de dos vessants.

Hi ha un retaule repintat i groller datat del 1812, any en el qual possiblement foren efectuades a l’edifici una bona part de les reformes, sobre l’original, que cal datar el segle XII.