Sant Miquel de Montpolt (Lladurs)

Situació

Aspecte que ofereixen les ruïnes de l’església; hi podem veure un pany del mur meridional i, a mà dreta, molt esfondrat, un cos d’edifici que correspon a l’absis.

L. Prat

L’església parroquial és situada a l’extrem nord-occidental del municipi de Lladurs, al vessant dret de la ribera Salada, que aboca les seves aigües al Segre.

Mapa: 291M781. Situació: 31TCG681613.

Per anar-hi des de Solsona cal agafar la carretera de Bassella fins a Querol (12,300 km), on cal seguir el camí situat a mà dreta, vora la casa Querol. Després d’haver-lo seguit 9,900 km —tot deixant a mà esquerra...