Sant Martí de Lladurs

L’església de Sant Martí de Lladurs, un edifici bastit els segles moderns, es troba vora el castell del mateix lloc. La parròquia de Lladurs és una de les que consten a l’acta de consagració de l’església de la Seu d’Urgell (Ladurci). No sabem, però, quin era aleshores el seu titular. L’acta de consagració de l’església de Sant Julià de Canalda (Odèn), del 900, en donar els límits parroquials precisa que una de les afrontacions és la parròquia de Sant Martí de Lladurs (parroechiam Sancti Martini de Laturci). Aquesta referència és particularment aclaridora, ja que els documents dels segles XI...