Castell d’Isanta (Lladurs)

A les acaballes del segle X, el lloc d’Isanta era dins del terme de Canalda. Així, a la venda feta l’any 990 pel comte Borrell de les terres i cases que hi posseïa, es concretava que aquests béns eren “in comitatum urgellitense in locum ubi dicitur Kanavita [Canalda], in villa que nuncupanda est Ysanta”. Un segle després es distingeix clarament del terme de Canalda, i s’imposa progressivament la utilització de la designació “kastrum de Isanta”. Es destria bé ja Isanta de Canalda en la donació feta l’any 1073 per Bernat a Eimeric i la seva muller d’uns alous d’Isanta, les afrontacions dels...