Santa Maria de Lladurs

A la consagració de Sant Llorenç prop Bagà (Berguedà) de l’any 983 consta que el monestir posseïa l’església de Santa Maria de Lladurs (“ecclesiam Sancte Mane de Ladurcio”), la qual, versemblantment, no era la parroquial del lloc, atès que l’acta de consagració de Sant Julià de Canalda (Odèn), de l’any 900, ens assabenta que ho era la de Sant Martí. L’any 1037 apareix novament esmentada, en aquest cas arran de la venda d’uns alous situats“in apendicio de Sancta Maria de Ladurc”. Aleshores possiblement ja no era una possessió de Sant Llorenç prop Bagà, car l’inventari dels béns del monestir de...