Castell de Terrassola (Lladurs)

El “chastro Teraçola” apareix esmentat en un document del 1065, en les afrontacions d’un alou. L’any 1099, Eriman donava a Santa Maria de Solsona les vinyes que tenia “in terminibus Terrazole”. Al principi de la centúria següent (1106), Berenguer Ricard declarà Terrassola i els seus termes a favor de les esglésies d’Urgell i Solsona, les quals, al seu torn, li lliuraren en feu la part del mateix domini que tenia Berenguer Ramon de Puigverd, per tal que en fos castlà. Babot, fill de Guillem Gispert i Godlèn, en el seu testament de l’any 1145 donà Terrassola (“Terraciolam”) meitat per meitat a...