Sant Ponç del castell de Pujalt

Situació

Vista interior de la capella, en la qual s’iniciaren fa pocs anys unes obres de restauració, ara aturades.

ECSA - F. Junyent i A. Mazcuñán

L’església és arredossada sota el puig on s’havia alçat el castell a la part alta del poble.

Mapa: 34-14(361). Situació: 31TCG687197.

L’itinerari és el mateix que hem descrit per arribar a l’església de Sant Andreu. (FJM-AMB)

Història

Aquesta església de la parròquia de Sant Andreu probablement fou la capella del castell de Pujalt. Per aquesta raó és molt possible que tingui els seus orígens a mitjan segle XI, moment en...