Sant Pere de Tosquella (Pujalt)

Segons J. Corbatera i Roca, historiador de Pujalt, el 1924, en obrir-se la carretera actual que porta a Cervera es van malmetre les ruïnes existents d’una antiga església de Sant Pere situada a l’indret conegut encara com la Tosquella. Per a aquest historiador es tractava d’un antic monestir a cura de donats, però no n’aporta proves documentals.