Castell de Pujalt o de la Mota

Situació

Fragment de mur, arranat al cim del turó que presideix la població, un dels escassos vestigis del que fou la fortalesa.

ESCA - F. Junyent i A. Mazcuñ

El castell s’alçava dalt d’un pujol de 773 m d’altitud, a redós del qual s’esgraona la població, antigament emmurallada.

Mapa: 34-14(361). Situació: 31TCG687198.

Hom arriba al poble de Pujalt per la carretera de Calaf a Cervera. Després de la fita del quilòmetre 17, a mà esquerra, hi ha el trencall que hi mena. (FJM-AMB)

Història

Les primeres notícies del castell de Pujalt són anteriors a l’any 1035, en què...