Castell de Montesquiu (Pujalt)

Situació

Fragment del mur nord d’una antiga sala, gairebé l’únic element que resta del conjunt.

ECSA - J. Bolòs

Les ruïnes del castell de Montesquiu són situades dalt d’un turó, prop de l’Astor, des d’on són perfectament visibles, a la banda sud-occidental del terme, a frec dels límits comarcals.

Mapa: 34-14(361). Situació: 31TCG695171.

Hom hi arriba des de Pujalt per una pista que passa per l’Astor. Poc abans d’arribar-hi (uns 900 m), a mà dreta, s’inicia un camí carreter que mena a una cabana, des d’on, a peu, a través d’uns camps, s’arriba al turó on s’erigia el...