Castell de Puigllorenç (la Guingueta d’Àneu)

El castell de Puigllorenç consta l’any 1281 entre els castells, llocs i viles, el domini dels quals Arnau Roger I hagué de lliurar a l’infant Alfons en no poder satisfer la composició de 100 000 marcs d’argent i 100 000 sous pels danys causats en la revolta contra Pere el Gran. Aquest castell era situat prop del poble d’Unarre.

Gràcies als treballs fets aquests darrers anys a la vall d’Àneu per l’equip del GRAMP de la Universitat de Barcelona, sota la direcció de J.I. Padilla, s’ha descobert que les restes de la fortificació que en el volum XV de la present obra pàgs. 139-140 anomenàvem...