Sant Martí d’Escart (la Guingueta d’Àneu)

El lloc d’Escart és situat al fons d’una estreta vall, que s’unia amb la vall del Noguera al lloc d’Escaló. La seva entrada estava protegida per la torre d’Escaló, que en controla totalment l’accés.

La primera referència coneguda del lloc d’Escart data del 908, en què el monestir de Gerri canvià amb el comte Ramon diversos béns, entre ells un a Scardo. L’any 1082 el castell d’Escart fou objecte de litigi entre el comte Artau II i l’abat de Gerri, però finalment va anar a parar en mans d’aquest darrer. Hem de creure que la vila d’Escart, que no devia diferenciar-se del castell, era també...