Sant Pere de Jou (la Guingueta d’Àneu)

En el document datat l’any 1094 en què el comte Artau II rep del comte de Pallars Jussà, Ramon V, els béns que amb anterioritat havien estat pactats entre Artau I i el mateix Ramon V, s’esmenta entre les viles de la Vall d’Àneu cedides la villam Ove, identificada amb l’actual Jou; esment que es correspondria amb la primera menció d’aquesta població altmedieval.

La parròquia de lovo apareix esmentada, dins la Vall d’Àneu, en l’acta de consagració de la Seu d’Urgell. Integrada a l’organització eclesiàstica del deganat de la vall d’Àneu, l’any 1574 consta com a parròquia de l’oficialat d’aquesta vall. El 1553 la parròquia de Jou era servida per tres conrectors, que passaren a ser vuit el 1723, per a reduir-se a tres el 1821. Actualment depèn de la parròquia d’Esterri d’Àneu. (MLIC)

A Jou es trobà, sota la paret d’un marge, una renglera de tombes de llosa separades entre si 1 m. La paret del marge tapava una cinquena part de l’extrem del peu dels enterraments, fet que fa pensar que les tombes foren fetes en un moment anterior. (JBM-MTC)