Castell de Rajadell

El terme del castell de Rajadell apareix citat el 950 (castro Agello). En canvi, dels senyors del castell no en sabem gran cosa, només que el 1025 apareix un Miró de Rajadell que no sabem si és el senyor eminent o bé un feudatari o un castlà. No és fins al 1113 que figuren com a senyors del castell de Rajadell Pere i Ramon Folc, que eren membres de la família Cardona, amb la qual la família Rajadell tingué moltes vinculacions durant els segles següents. En aquest mateix temps, al principi del segle XII, apareixen diversos personatges amb vinculacions feudals en el castell. El 1123 és...