Sant Miquel de Cirera (Rajadell)

Situada dins l’antic terme del castell de Rajadell, al lloc de Cirera. Fou gairebé sempre una capella rural, si bé durant menys d’un segle fou un priorat femení de donades. L’església apareix citada el 1275, quan el bisbe de Vic concedí la regla de Sant Agustí a un grup de donades que vivien a l’església dirigides per Na Cirera. Aquesta comunitat es fusionà amb la que, pel mateix temps, sorgia a l’església de Santa Llúcia. El 1278 la mateixa Na Cirera s’intitulava priora de Santa Llúcia de Rajadell. Segurament que la unió dels dos petits priorats degué produir-se des d’un principi, ja que...