Sant Iscle de Rajadell

Situada dins l’antic terme del castell de Rajadell. Aviat degué tenir la categoria de parròquia, que encara conserva. El lloc de Rajadell és documentat des del 936 i l’església apareix citada en una llista de parròquies anterior al 1154; després, en el 1298, es produí una donació per a l’obra de Sant Iscle de Rajadell. L’edifici actual no sembla que conservi cap element arquitectònic romànic.