Santa Margarida del Rauric (Rajadell)

Situada dins l’antic terme del castell de Guardiola, al lloc del Rauric. No degué passar mai de capella rural. L’església apareix esmentada diverses vegades, el 1282, el 1284 i el 1285 com a Santa Margarida de Guardiola. Efectivament, l’antic terme de la ciutat de Manresa passava entre Sant Salvador de Vallformosa i Santa Margarida del Rauric, quedant aquest lloc en terme del castell de Guardiola, encara que avui sigui terme de Rajadell. L’edifici d’aquesta església ha desaparegut gairebé del tot, però no sembla que conservés cap element romànic.