Santa Maria de Monistrol (Rajadell)

Situada dins l’antic terme del castell de Rajadell, al lloc de Monistrol. Molt aviat degué adquirir la categoria de parròquia, que encara conserva; anteriorment pogué ser un petit monestir de tradició visigòtica. El lloc és documentat des del 978 i l’església apareix esmentada el 1023. El 1292 són esmentats els altars de Santa Maria, Sant Pere, Sant Joan i Santa Creu. L’actual edifici no sembla que conservi res d’època romànica.