Sant Salvador de Vallformosa (Rajadell)

Situada dins l’antic terme de la ciutat de Manresa, al lloc de Vallformosa. No degué passar de capella rural. Fou domini del paborde de la seu de Manresa i del monestir de Sant Pere de la Portella, així com alguns particulars posseïren la quadra de Vallformosa. El lloc és documentat des del 977 i l’església apareix esmentada el 1282. Degué dependre del paborde de Manresa, però el 1311 el patronat era exercit pel monestir de la Portella. Al segle XIV la quadra de Vallformosa, no sabem si també l’església, era propietat de Ramon d’Àrea o Saera, que la deixà al seu fill Berenguer, i el 1374...