Sant Martí de Fontelles (Cardona)

Situada dins l’antic terme del castell de Cardona. No degué passar de capella rural. L’església apareix citada el 1291 com a Sant Martí de Fontanyles, encara que l’actual edifici no respon a una edificació del segle XIII.