Santíssima Trinitat de Cardona

Situada dins l’antic terme del castell de Cardona, en l’actual cementiri. Fou una sufragània de la canònica de Sant Vicenç, i durant un temps acollí una comunitat femenina de donades que es deurien regir per la regla de sant Agustí, que els hauria donat l’abat de Sant Vicenç. L’església és documentada des del 1156, quan Ramon de Cardona, en el seu testament, feu una deixa a l’església de la Santíssima Trinitat. El 1161 el vescomte Ramon feu una altra deixa en aquesta església. El 1288 es coneix l’existència d’una comunitat femenina, presidida per una priora anomenada Maria Monja, sota el...