Sant Salvador (Cardona)

Situada dins l’antic terme del castell de Cardona. No degué passar de capella rural. L’església apareix citada indirectament el segle XIII. El 1223 s’esmenta el mas de Sant Salvador de les Hortes i el 1295 el camí que va a Sant Salvador. L’actual edificació no conserva res que correspongui a aquest període.