Sant Miquel de Cardona

Situació

L’església parroquial de Sant Miquel és situada al centre urbà de la vila de Cardona. Per tramuntana s’obre a la plaça del Mercat i per ponent a la de la Fira.

Mapa: 35-13 (330). Situació: 31TCG907413.

És la parròquia de Cardona, si bé depengué primerament de la canònica i després de la col·legiata de Sant Vicenç, mentre aquestes funcionaren com a tals. L’església apareix citada el 1013, i sabem que tenia diversos altars documentats abans del final del segle XIII: el de Sant Pere (1013), el del Sant Arcàngel (?) (1019) i els de Santa Maria i Sant Francesc (1291). El 1398 fou...