Santa Cecília de Cardona

Situada dins l’antic terme del castell de Cardona, sobre el salí. Era sufragània de les de Sant Vicenç i Sant Miquel de Cardona i durant un període potser actuà com a hospital, per aplegar més tard una comunitat de donats, sense que puguem assegurar que es regissin amb una regla monàstica com les donades de la Santíssima Trinitat. L’església apareix citada el 1089. Aquesta església podia funcionar com a hospital, ja que el 1137 els vescomtes Amat i Almodis feren una donació a l’hospital dels pobres que estava sobre el salí. Si tingué aquesta funció la perdé aviat, i el 1282 figura com a...