Sant Quintí del Mas Mujalt (Cardona)

Situada dins l’antic terme del castell de Cardona, prop del Mas Mujalt. No passà de ser una capella rural. L’església apareix citada el 1223 com a Sant Quintí del Mas Mujalt. El 1767 fou derruïda pel propietari del Mas Mujalt i en fou aixecada una altra de nova propera al mas, amb la mateixa advocació, però quan fou reconstruïda el 1940, després d’haver estat cremada el 1936, hom canvià l’advocació per la de la Mare de Déu de la Mercè, que és l’actual.