Tomba de la Galilea (Cardona)

Necròpoli

Enterrament excavat a la roca del castell, descobert l’any 1962 en una campanya d’obres. Aquesta foto fou obtinguda l’abril de 1962, poc abans que la tomba fos novament colgada.

J. Boixadera

En l’excel·lent marc arquitectònic que és el castell de Cardona sabem de l’existència d’un enterrament excavat a la roca. El punt en concret on es va trobar és conegut amb dos noms diferents: La Galilea o Els Porxos Pintats.

La seva descoberta data de l’any 1962, però no es donà a conèixer fins fa ben poc. En el context d’un treball de recuperació de materials i documentació arqueològica en general, portat a terme pels autors d’aquestes ratlles, van aparèixer unes fotografies inèdites amb la seva corresponent explicació de la descoberta de la tomba present. Esteve Sala i Vilà, un mestre d’obres que treballava allí, fou qui es preocupà de recollir les dades imprescindibles per a poder-la catalogar poc abans de tornar-la a soterrar.

Es tracta d’una sepultura de tipus antropomorf, amb els costats tallats en angles rectes i el cap, lògicament, quadrat (forma de G). Feia una llargada total d'1,85 m una amplada de 0,50 m a les espatlles i 0,35 m als peus. El cap feia 0,20 m de llarg per 0,22 m d’ample.

Bibliografia

  • Antoni Daura i Jorba i Dolors Pardo i Circuns: El material arqueològic del Museu de Cardona. Aproximació al passat arqueològic del terme cardoní, a “Butlletí del Patronat Municipal de Museus de Cardona”, núm. 2, Cardona 1983, pàgs. 25-26.