Sant Miquel de la Seu d’Urgell

Situació

Vista des del costat de llevant amb el transsepte i dos dels tres absis que formen la capçalera.

ECSA – J.A. Adell

Aquesta església es troba adossada a l’angle sud-est del claustre de Santa Maria. (MLIR)

Mapa: 34–10(215). Situació: 31TCG735908.

Història

El primer esment conegut d’una església dedicada a sant Pere i situada a l’indret on es formà el “Vicus Orgellio” és de l’any 840, en què el comte Sunifred donà a Santa Maria de la Seu una mojada de terra “in suburbio Orgellitano…”, prop de l’església de Sant Pere i Sant Andreu, apòstols. Fins l’any 993 no...