Sant Miquel de la Seu d’Urgell

L’antiga església de Sant Miquel ocupava el solar on ara es dreça l’església gòtica de Sant Domènec. L’any 1021, en el testament del sacerdot Vives, hi ha una deixa a favor de l’obra de l’església de Sant Miquel, però sense cap especificació del seu topònim, encara que sembla factible que es refereixi a Sant Miquel de la Seu. L’església fou edificada pel bisbe Ermengol que, en el seu testament del 1033 (on s’especifica que ell l’edificà) li deixà els alous que tenia a Gramós, Validan, Vilva, Sardina, a més de masos i les propietats que posseïa a la vall de Ripoll. Al llarg del segle XI l...