Sant Cristòfol de Castellciutat (la Seu d'Urgell)

En una donació datada l’any 1087 feta a favor de Santa Maria de la Seu per l’ardiaca Guillem Arnau, figuren els molins que aquest tenia a la Valira, situats “subtus ecclesiam beati Christofori martiris instructus que sita est in quadam rupe sub eminenti ville Civitatis”. Es coneix l’existència d’una església dedicada a sant Cristòfol a la vila de Ponts, situada al terme d’Arcavell. Per tant, hem de creure que l’església dedicada a sant Cristòfol del document del 1087 i relacionada amb Castellciutat ha de referir-se a altre edifici. Però la manca d’informació, tant documental com arqueològica, relativa a ambdós edificis fa difícil escatir la relació entre l’església de Sant Cristòfol situada al costat de Sant Miquel de Ponts i l’església de Sant Cristòfol “sub eminenti ville Civitatis”.