Santa Maria de la Seu d’Urgell

Situació

Vista aèria del conjunt catedralici amb l’església de Sant Miquel i l’edifici del deganat (ara museu) en primer terme.

ECSA – M. Catalán

El conjunt catedralici de la Seu d’Urgell és situat al centre de la població de la Seu d’Urgell, i constitueix un dels conjunts catedralicis alt-medievals més ben conservats del nostre país. (JAA)

Mapa: 34–10(215). Situació: 31TCG735908.

Consideracions entorn del conjunt catedralici de les esglésies d’Urgell

De les esglésies que formaven el conjunt de les primeres catedrals, abans de la renovació duta a terme al...