Sant Salvador de Pujol (la Seu d'Urgell)

El lloc i la vila de Pujol apareixen esmentats en documents datats els anys 1038,1047 o 1051, com a pertanyents al terme de la Seu d’Urgell, però sense concretar l’indret; tan sols en un document s’esmenta com a límit del terme de Sant Just al lloc de Cogomells del terme de Cerc. D’altra banda aquesta vila apareix estretament vinculada a la vila de Cabrisacs o Cabrisags, lloc del qual es coneix també sols la seva situació dins del terme de la Seu d’Urgell, però no el seu emplaçament concret. L’any 1081, en el document de la publicació sacramental del testament de Trudgarda, consten diverses...