La ciutat i la muralla de la Seu d’Urgell

Vista aèria del centre històric de la vila, en què s’observen el nucli inicial al nord i l’eixample medieval amb el nucli catedralici al sector de llevant.

ECSA – A. Villaró

Situació

La ciutat de la Seu d’Urgell es troba situada en l’interfluvi del Segre i la Valira, damunt una petita terrassa fluvial. Hi conflueixen dues vies de comunicació importants, la carretera C-1313 de Lleida a Puigcerdà i la C-145 que es dirigeix a Andorra.

Mapa: 34–10(215). Situació: 31TGC735905.

Les muralles que encerclaven el nucli medieval de la Seu d’Urgell conformaven un recinte de forma...