Sant Nicolau de la Seu d’Urgell

L’església de Sant Nicolau era situada, sembla, a l’actual emplaçament de can Trilla. Al seu voltant es formà, al segle XIII, la vila nova o pobla de Capdevila, que al XIV era extramurs. Les primeres notícies documentals que es coneixen d’aquesta església són dels anys 1312 i 1314 en què fou visitada pels delegats de l’arquebisbe de Tarragona. En aquell moment l’església tenia adscrit el cementiri on eren sepultats els pobres “ubi pauperes sepelientus”. L’església apareix també en els testaments estudiats de l’any de la pesta del 1348, com a beneficiària de diversos llegats.