Sant Vicenç d’Erasús o Eresús (la Seu d'Urgell)

L’esment més antic conegut del lloc d’Erasús és del 952, any en què les dècimes dominicals d’Arasuze foren donades pel comte d’Urgell a l’església de Sant Feliu i Sant Martí de Ciutat, amb motiu de la seva consagració; en el mateix document el bisbe d’Urgell li donava les dècimes, primícies i oblacions que rebia de la vila d’Arasuze. Era inclòs al terme de Sant Feliu de Castellciutat i situat a llevant de les viles d’Aravell i Adrall; com a tal la vila d’Erazuci, Erasuci o Erasuz apareix en documents datats els anys 987, 988, 1003, 1019, 1040, 1041 o 1074. L’any 1050 hi ha documentada la...