Sant Salvador (Lleida)

Aquesta església era a tocar de la ciutat. Un capbreu de l’any 1429 diu que afrontava amb “lo vall del mur de la ciutat”. Segons J. Lladonosa, era prop de l’actual plaça de Mossèn Cinto. Tenia consideració de parròquia i ja és esmentada el 1161. L’any 1192 el bisbe de Lleida concedí un solar a cens a la Vilanova de Sant Salvador per tal que s’hi construís un alberg.