Sant Vicenç (Lleida)

Aquesta església tingué una vida molt curta. Fou la parròquia particular dels súbdits del comte d’Urgell, el qual el 1168 convertí la mesquita d’Alcoraça en una església dedicada a sant Vicenç (“unum cassale in urbe Ilerde que fuit de ipsa meschita que modo vocatur ecclesia Sancti Vicenti in loco ubi dicitur Alcoraza iuxta portam de Garden”). Apareix esmentada en l’Ordinatio de l’església de Lleida del mateix any. L’any 1181 Ramon Renard va vendre a Guillem Reinad unes cases vora l’església de Sant Vicenç. Vers el 1197, la parròquia de Sant Vicenç fou abolida i el seu terme s’integrà a la parròquia de Sant Joan. El solar on hi hagué l’església i els seus béns anaren a parar a la confraria del Pont.